دوره های تخصصی

ششمین دوره آموزشی

تفکر سیستمی

دوره ای که نگاه شما را در طراحی و معماری ساختار سازمانتان متحول خواهد کرد

مهلت ثبت نام

فقط تا ظهر شنبه ۱۸ مهر فرصت دارید

0روز0ساعت0دقیقه

دوره آموزشی

تجارت الکترونیکی e-Commerce

دوره ای که شما را با چالشها و راه حلهای تجارت الکترونیکی آشنا خواهد کرد

مهلت استفاده از تخفیف ثبت نام

ظرفیت تکمیل شد!

0روز0ساعت0دقیقه

مهلت ثبت نام

0روز0ساعت0دقیقه

ششمین دوره آموزشی

مدیریت خدمات

چگونه خاطرات خوب مشتریانمان را مدیریت کنیم؟

مهلت ثبت نام

فقط تا ظهر شنبه ۱۸ مهر فرصت دارید

0روز0ساعت0دقیقه

هشتمین دوره آموزشی

روشهای قیمت گذاری

با اشنایی و بررسی بیش از ۳۰ روش قیمت گذاری، چالشهای پیش پای خود را بردارید

مهلت ثبت نام

فقط تا ظهر شنبه ۱۸ مهر فرصت دارید

0روز0ساعت0دقیقه

دوره آموزشی

برون سپاری – مدل مجاهدی

انجام کدام فرایندمان را به دیگران واگذار کنیم؟

مهلت ثبت نام

فقط تا ظهر شنبه ۱۸ مهر فرصت دارید

0روز0ساعت0دقیقه

چهارمین دوره آموزشی

بازاریابی دیجیتال

چگونه در فضای مجازی حضور بهتر و تعاملات مناسبی با مشتریانمان داشته باشیم؟

مهلت ثبت نام

فقط تا ظهر شنبه ۱۸ مهر فرصت دارید

0روز0ساعت0دقیقه

سومین دوره آموزشی

مدیریت روابط مشتری

با مشتریانمان چگونه رفتار کنیم و ارتباطمان باید چگونه باشد؟

به زودی برگزار خواهد شد. گوش به زنگ باشید!

برای اطلاع از آخرین خبرهای مربوط به این دوره و دوره های بعدی در خبرنامه الکترونیکی دوره های آموزشی عضو شوید

به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه حضور توسط سازمانهای زیر صادرخواهد شد که هزینه هر کدام با توجه به انتخاب شما جداگانه محاسبه و اخذ میگردد