کتابهای من

pricingbook-web

کتاب روشهای قیمت گذاری

نویسنده : علیرضا مجاهدی نسب
تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه

قطع کتاب: جیبی

سفارش آنلاین

پژوهش ها

پژوهشها، تحقیق ها و مطالعات آکادمیک: 

تدوین و طراحی مدل برون سپاری – پایان نامه کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۶
تدوین و تحقیق پیرامون طراحی مدل ارزیابی عملکرد مارکتینگ شرکت و تمامی زنجیره توزیع کالا از سال ۱۳۸۱
تحقیق موارد ایجاد خستگی کارکنان در سال ۱۳۷۵ (منتشر شده در مجله روش)
تحقیق سیستم و نظام انبار داری در سال ۱۳۷۴
تحقیق و بررسی مشکلات و موانع صنایع ایران در سال ۱۳۷۳