مطالب و منابع آموزشی

اسلایدهای آموزشی
کتابهای الکترونیکی
ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی در کانال آپارات به نشانی زیر درج شد اند:

www.aparat.com/AlirezaMojahedi

فایلهای صوتی / پادکستها

فایلهای صوتی آموزشی در کانال شنوتو به نشانی زیر درج شده اند:

www.shenoto.com/AlirezaMojahedi

مصاحبه های آموزشی رادیویی را نیز میتوانید در اینجا بشنوید:

http://www.mojahedi.ir/?page_id=1143