مقالات چاپ شده در نشریات محتلف (ارسالی یا استفاده شده از وبلاگم):تاریخچه تبلیغات اینترنتی در ایران
ماهنامه نگاه شرقی – صفحه ۹۶
شماره ۴ – مرداد و شهریور ۱۳۹۶رابطه منحنی عمر محصول و منحنی عمر نام تجاری
مجله مدیریت – صفحه ۴۵
شماره ۱۳۵-۱۳۶ – مرداد و شهریور ۱۳۸۷جایزه دمینگ، جایزه ملی کیفیت ژاپن
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۴۱ – ۱۳ آبان ۱۳۸۵برگزاری سمینار رویکرد سیستمی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۳۴۱ آبان ۱۳۸۵فروش یخچال به اسکیمو
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۱۳ – ۴ مهر ۱۳۸۵هوشمندی رقابتی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۱۱ – ۲ مهر ۱۳۸۵انواع هدف و مشخصات آن
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۱۰ – ۱ مهر ۱۳۸۵بیماری هلندی چیست؟
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۵۰۰ – ۲۰ شهریور ۱۳۸۵نیرنگهای مذاکرات
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۹۶ – ۱۴ شهریور ۱۳۸۵رابطه امضاء و شخصیت افراد
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۹۴ – ۱۲ شهریور ۱۳۸۵بازی توپ سنگی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۹۳ – ۱۱ شهریور ۱۳۸۵پول
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۸ – ۵ شهریور ۱۳۸۵خرید معجزه
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۷ – ۴ شهریور ۱۳۸۵کایزن، روح کیفیت ژاپنی
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۵ – ۱ شهریور ۱۳۸۵ارتباط گروه خونی و شخصیت افراد
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۸۲۲۸ مرداد ۱۳۸۵یکی از تفاوتهای دید سیستمی و سیستماتیک
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۷۹۲۴ مرداد ۱۳۸۵ استرس مد نشده است به آن دچار شده ایم
روزنامه جهان اقتصاد – صفحه ۷مدیریت و روابط کار
شماره ۳۴۷۵ – ۱۹ مرداد ۱۳۸۵

عوامل موثر در ایجاد خستگی در کارکنان
تحقیق چاپ شده در مجله روش
شماره ۴۰ – مهر ۷۶ – صفحه ۳۲

[/av_textblock]