فایل رزومه من:

میتوانید رزومه مرا از طریق لینک زیر دانلود نمایید.
همچنین میتوانید کارت ویزیت مرا از طریق تلفن هوشمند خود و خواندن بارکد مقابل وارد نمایید.

pdfدریافت رزومه دکتر علیرضا مجاهدی

pdfَAlireza Mojahedi’s Resume